Shqip | አማርኛ | العربية | հայերէն | বাংলা | Kirundi |  Binisayang Sinugboanon |ျမန္မာစကား | Català | Chamoru | ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | 中文| Chahta | Oromiffa | Nederlands | English | Kreyòl Ayisyen | Français | Deutsch | Ελληνικά | ગુજરાતી | Hawaiʻi | हिंदी| Hmoob| Igbo | Pagsasao | Bahasa Indonesia |Italiano | 日本語 | unDusdm | 한국어|Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù | کوردی | ພາສາລາວ | मराठी | Kajin M̧ajeļ | Ponape |ភាសាខ្មែរ | Diné Bizaad | नेपाली | Thuɔŋjaŋ | Norsk | Deitsch | فارسی | Polski |Português | ਪੰਜਾਬੀ | Româneşte | Русский | Samoa |Srpsko-Hrvatski | Español | Pular | Kiswahili |ܣܘܼܪܸܬ݂ | Tagalog | తెలుగు | ภาษาไทย | Faka-Tonga | Kapasen Chuuk | Türk |Українська мова | اردو |Tiếng Việt | ייִדיש |  YorùbáGet Language Assistance

For language assistance in your language call 1-877-459-6604 at no cost. (English)
Para obtener asistencia lingüística en español, llame sin cargo al 1-877-459-6604. (Spanish)
Access for deaf and hearing impaired individuals available at TTY:711


 Shqip - Albanian

Për asistencë në gjuhën shqipe telefononi falas në 1-877-459-6604.አማርኛ - Amharic

በ አማርኛ የቋንቋ እገዛ ለማግኘት በ 866-353-9802 በነጻ ይደውሉالعربية - Arabic

للمساعدة في (اللغة العربية)، الرجاء الاتصال على الرقم المجاني
1-877-459-6604. 

հայերէն - Armenian

Լեզվի ցուցաբերած աջակցության (հայերեն) զանգի 1-877-459-6604 առանց գնով:Kirundi - Bantu-Kirundi

Niba urondera uwugufasha mu Kirundi, twakure kuri iyi nomero 1-877-459-6604 ku busa.বাংলা- Bengali-Bangala

বাংলায় ভাষা সহায়তার জন্য বিনামুল্যে 1-877-459-6604 -তে কল করুন।Binisayang Sinugboanon - Bisayan-Visayan

Alang sa pag-abag sa pinulongan sa (Binisayang Sinugboanon) tawag sa 1-877-459-6604 nga walay bayad.ျမန္မာစကား - Burmese

ေငြကုန္က်ခံစရာမလိုဘဲ (ျမန္မာဘာသာစကား)ျဖင့္ ဘာသာစကားအကူအညီရယူရန္ 866-353-9802 ကို ေခၚဆိုပါ။Català - Catalan

Per rebre assistència en (català), truqui al número gratuït 1-877-459-6604.Chamoru - Chamorro

Para ayuda gi fino’ (Chamoru), ågang 1-877-459-6604 sin gåstu.ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ - Cherokee

ᎾᏍᎩᎾ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᏗᏂᏍᏕᎵᏍᎩ ᎾᎿᎢ (ᏣᎳᎩ) ᏫᏏᎳᏛᎥᎦ 1-877-459-6604 ᎤᎾᎢ Ꮭ ᎪᎱᏍᏗ ᏧᎬᏩᎵᏗ ᏂᎨᏒᎾ.中文 - Chinese

欲取得繁體中文語言協助,請撥打 1-877-459-6604,無需付費。Chahta - Choctaw

(Chahta) anumpa ya̱ apela a chi I̱ pa̱ya hinla 1-877-459-6604.Oromiffa - Cushite

Gargaarsa afaan Oromiffa hiikuu argachuuf lakkokkofsa bilbilaa 1-877-459-6604 irratti bilisaan bilbilaa.Nederlands - Dutch

Bel voor tolk- en vertaaldiensten in het Nederlands gratis naar 1-877-459-6604.English

For language assistance in your language call 1-877-459-6604 at no cost.Kreyòl Ayisyen - French Creole

Pou jwenn asistans nan lang Kreyòl Ayisyen, rele nimewo 1-877-459-6604 gratis.Français - French

Pour une assistance linguistique en français appeler le 1-877-459-6604 sans frais.Deutsch - German

Benötigen Sie Hilfe oder Informationen in deutscher Sprache? Rufen Sie uns kostenlos unter der Nummer 1-877-459-6604 an.Ελληνικά - Greek

Για γλωσσική βοήθεια στα Ελληνικά καλέστε το 1-877-459-6604 χωρίς χρέωση.ગુજરાતી - Gujarati

ગુજરાતીમાં ભાષામાં સહાય માટે કોઈ પણ ખર્ચ વગર 1-877-459-6604 પર કૉલ કરો.Hawaiʻi - Hawaiian

No ke kōkua ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, e kahea aku i ka helu kelepona 1-877-459-6604. Kāki ʻole ʻia kēia kōkua nei.हिंदी - Hindi

हिन्दी में भाषा सहायता के लिए, 1-877-459-6604 पर मुफ्त कॉल करें।Hmoob - Hmong

Yog xav tau kev pab txhais lus Hmoob hu dawb tau rau 1-877-459-6604.Igbo - Ibo

Maka enyemaka asụsụ na Igbo kpọọ 1-877-459-6604 na akwụghị ụgwọ ọ bụlaPagsasao - Ilocano

Para iti tulong ti pagsasao iti pagsasao tawagan ti 1-877-459-6604 nga awan ti bayadanyo.Bahasa Indonesia - Indonesian

Untuk bantuan dalam bahasa Indonesia, silakan hubungi 1-877-459-6604 tanpa dikenakan biaya.Italiano - Italian

Per ricevere assistenza linguistica in italiano, può chiamare gratuitamente 1-877-459-6604.日本語 - Japanese

日本語で援助をご希望の方は、1-877-459-6604 まで無料でお電話ください。unDusdm - Karen

v>w>frRp>Rw>fuwdRusd.ft*D>f usd.f ud; 866-353-9802 v>wtd.f'D;w>fv>mfbl.fv>mfphRb.f한국어 - Korean

한국어로 언어 지원을 받고 싶으시면 무료 통화번호인 1-877-459-6604 번으로 전화해 주십시오Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù - Kru-Bassa

Ɓɛ́ m̀ ké gbo-kpá-kpá dyé pídyi ɖé Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖùǔn wɛ̃ɛ, ɖá 1-877-459-6604کوردی - Kurdish

بۆ وەرگرتنی رێنوێنی پێوەندیدار بە زمان بە ژمارەی1-877-459-6604 بە خۆڕایی پەیوەندی بکەن. 

ພາສາລາວ - Laotian

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແປພາສາລາວ, ກະລຸນາໂທຫາ 1-877-459-6604 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໂທ.मराठी - Marathi

तील भाषा (मराठी) सहाय्यासाठी 1-877-459-6604 क्रमांकावर कोणत्याही खर्चाशिवाय कॉल करा.Kajin M̧ajeļ - Marshallese

Ñan bōk jipañ ilo Kajin Majol, kallok 1-877-459-6604 ilo ejjelok wōnān.Ponape Micronesian-Pohnpeian

Ohng palien sawas en soun kawewe ni omw lokaia Ponape koahl 1-877-459-6604 ni sohte isais.ភាសាខ្មែរ - Mon-Khmer, Cambodian

សម្រាប់ជំនួយភាសាជា ភាសាខ្មែរ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-877-459-6604 ដោយឥតគិតថ្លៃ។Diné Bizaad -Navajo

T’11 sh7 shizaad k’ehj7 bee sh7k1 a’doowo[ n7n7zingo Din4 k’ehj7 koj8’ t’11 j77k’e h0lne’ 866-353-9802.नेपाली - Nepali

(नेपाली) मा निःशुल्क भाषा सहायता पाउनका लागि 1-877-459-6604 मा फोन गर्नुहोस् ।Thuɔŋjaŋ - Nilotic-Dinka

Tën kuɔɔny ë thok ë Thuɔŋjäŋ cɔl 1-877-459-6604 kecïn aɣöc.Norsk - Norwegian

For språkassistanse på norsk, ring 1-877-459-6604 kostnadsfritt.Deitsch - Pennsylvania Dutch

Fer Helfe in Deitsch, ruf: 1-877-459-6604 aa. Es Aaruf koschtet nix.فارسی - Persian

برای راهنمایی به زبان فارسی با شماره 1-877-459-6604 بدون هیچ هزینه ای تماس بگیرید. 

Polski - Polish

Aby uzyskać pomoc w języku polskim, zadzwoń bezpłatnie pod numer 1-877-459-6604.Português - Portuguese

Para obter assistência linguística em português ligue para 1-877-459-6604 gratuitamente.ਪੰਜਾਬੀ - Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 1-877-459-6604 ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰੋ।Româneşte - Romanian

Pentru asistenţă lingvistică în româneşte telefonaţi la numărul gratuit 1-877-459-6604Русский - Russian

Чтобы получить помощь русскоязычного переводчика, позвоните по бесплатному номеру 1-877-459-6604.Samoa - Samoan

Mo fesoasoani tau gagana I le Gagana Samoa vala’au le 1-877-459-6604 e aunoa ma se totogi.Srpsko-Hrvatski - Serbo-Croatian

Za jezičnu pomoć na hrvatskom jeziku pozovite besplatan broj 1-877-459-6604.Pular Sudanic-Fulfulde

Fii yo on heɓu balal e ko yowitii e haala Pular noddee e oo numero ɗoo 1-877-459-6604. Njodi woo fawaaki on.Kiswahili - Swahili

Ukihitaji usaidizi katika lugha ya Kiswahili piga simu kwa 1-877-459-6604 bila malipo.ܣܘܼܪܸܬ݂ - Syriac-Assyrian

For language assistance in your language call 866-353-9802 at no cost.Tagalog - Tagalog

Para sa tulong sa wika na nasa Tagalog, tawagan ang 1-877-459-6604 nang walang bayad.తెలుగు - Telugu

భాషతో సాయం కొరకు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా 1-877-459-6604 కాల్ చేయండి. (తెలుగు)ภาษาไทย - Thai

สำหรับความช่วยเหลือทางด้านภาษาเป็นภาษาไทย โทร 1-877-459-6604 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายFaka-Tonga - Tongan

Kapau ‘oku fiema’u hā tokoni ‘i he lea faka-Tonga telefoni 1-877-459-6604 ‘o ‘ikai hā tōtōngi.Kapasen Chuuk - Trukese-Chuukese

Ren áninnisin chiakú ren (Kapasen Chuuk) kopwe kékkééri 1-877-459-6604 nge esapw kamé ngonuk.Türk - Turkish

(Dil) çağrısı dil yardım için. Hiçbir ücret ödemeden 1-877-459-6604.Українська мова - Ukrainian

Щоб отримати допомогу перекладача української мови, зателефонуйте за безкоштовним номером 1-877-459-6604.اردو - Urdu

>اُردو میں لسانی معاونت کے لیے 1-877-459-6604 پر مفت کال کریں۔ 

Tiếng Việt - Vietnamese

Để được hỗ trợ ngôn ngữ bằng (ngôn ngữ), hãy gọi miễn phí đến số 1-877-459-6604.ייִדיש - Yiddish

פאר שפראך הילף אין אידיש רופט 1-877-459-6604 פרײ פון אפצאל. 

Yorùbá - Yoruba

Fún ìrànlọwọ nípa èdè (Yorùbá) pe 1-877-459-6604 lái san owó kankan rárá.